" برنامه ریزی شهری "

دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 

عنوان درس : کارگاه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 استاد درس : جناب آقای دکتر یوسفعلی زیاری

 مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 تهیه کنندگان : منصور حافظی پور محمد حسین  قادری زهره  لاسمی

 زمستان 89

 

 فهرست مطالب :

عنوان

 

 

بخش اول : بررسی وضعیت محله  2/17 شهر سمنان

1- تهیه نقشه به روز شده محله

 

2- نقشه زیر محله ها

 

3- تهیه نقشه بلوک انتخاب شده به همراه شماره قطعه زمینها    

4- تهیه نقشه کاربری اراضی زیر محله شماره 4

 

5- تهیه نقشه نوع مالکیت

 

6- تهیه نقشه نوع فضا

 

7- تهیه نقشه شبکه ارتباطی کل محله 

 

8- تهیه نقشه عمر بناها در زیرمحله شماره 4

 

9- تهیه نقشه تراکم ساختمانها

 

10- نقشه نوع ساختار و اسکلت بناها

 

11- تهیه نقشه دسترسی به فضاهای  آموزشی در مورد محله 

 

12- تهیه عکس از لبه ها ، گره ها و نشانه ها

 

13- ترسیم نقشه استخوان بندی شبکه معابر

 

14- ترسیم نقشه پهنه بندی فعالیتها

 

بخش دوم : طراحی یک شهرک 86 هکتاری

 

مقدمه

 

1-مطالعات جغرافیایی شهرک جدید

 

2- مطالعات جمعیتی واجتماعی شهرک جدید

 

3- مطالعات اقتصادی

 

 

4- الگوی برنامه ریزی وجایگزینی نیازمندیهای شهری و منطقه بندی تراکمی

 

5- معیارهای مکان یابی و مطلوبیت در کاربری های شهری

 

6- مکان یابی کابریهای مسکونی

 

7- مکان یابی کابریهای تجاری

 

8- جایگاه انواع تاسیسات شهری

 

9-الگوی شبکه شهری

 

10 - تعریف و محاسبه تراکم مسکونی خالص و ناخالص شهرک مورد طراحی

 

11- محاسبه سرانه مسکونی و سرانه شهری شهرک مورد طراحی

 

12- ورودی شهرک

 

13- محدوديتهاي رشد و توسعه كالبدي شهر در ارتباط با عوامل طبيعي ومصنوعی 

 

14- ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک

 

15- ترسیم نقشه پهنه بندی فعالیتها

 

16- منابع وماخذها

 

پیوستها :

 

- فرمهای پرسشنامه ، نقشه ها و نمودارهای مربوط به بخش اول

 

- نقشه ها و نمودارهای مربوط به بخش دوم

 

 

اینجا دانلود نمایید

فایل دانلود شده شامل دو پروژه کامل از درس کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای می باشد .که شرح اقدامات انجام شده بر اساس فایل های اتوکد منطقه ۲/۱۷ شهر سمنان و یک نمونه شهرک با ضوابط و معیارهای خواسته شده به همراه روش اجرا و شرح ماوقع و خواسته های پروژه در فایل های پی دی اف شده موجود میباشند

نوشته شده در ساعت توسط منصور حافظی پور| |


:قالبساز: :بهاربیست:در بی نهایت - تشریفات - گویا آی تی - تک تمپ - دوصفر هفت | مهم نیوز - گرافیک - وبلاگ